STRÁNKY O DUCHOVNÍM HLEDÁNÍ

Únor 2017

Věčnost a my

23. února 2017 v 11:55
Má v sobě každý člověk zakódovanou touhu zanechat po sobě v historii nějakou stopu, svůj otisk, nebo je to jenom vnitřní pnutí některých jedinců, zatímco tupé stádo plyne s časem?
A plyne čas kolem nás nebo je čas neměnný a plyneme my?
Čas je stále, ale my přicházíme a odcházíme generaci za generací, rodíme se, trpíme, žijeme svá malá i velká trápení a radosti, své štěstí, výhry a prohry. A tak to jde dál a dál. Každý z nás je jedinečný, každý z nás je originál, neopakovatelný a sám. Žijeme svůj vnitřní a vnější život, zaujímáme své místo v okruhu svých blízkých, na této zemi. A jednoho dne naše existence zde skončí. Zemřeme, odejdeme a s dalšími generacemi zmizíme z paměti.
Bílá rasa je zvláštní. Má pocit nadřazenosti, vyšší hodnoty ve stvoření, ale nemá kořeny. Nemá vědomí o své historii. O svých pokrevních předcích. Kam se hrabeme na takzvané primitivní národy s jejich ústně předávanou historií. Oni znali svůj původ, znali své předky a ctili je.
A my? Co víme o svých prarodičích o jejich rodičích a dále do minulosti? Nic. Po našich předcích zůstalo jen jméno zapsané starým písmem v matrikách. To v tom lepším případě. A přesně totéž zůstane i po nás. Jméno v matrice.
Kam zmizí všechny naše sny, pocity, touhy, přání, naše myšlenky, naše prožitky, náš život? Nikdo nikdy už se nedozví, co jsme prožívali, čím jsme se trápili a z čeho jsme se radovali. Náš život zmizí, zapsán snad jen do vesmírné kroniky. Tak, jako se stalo i s těmi před námi a jak se stane i těm po nás.
Jen pár velikánů z miliard lidských bytostí se zapíše do veřejné historie, jen pár životů zůstane nezapomenuto.
Odtud zřejmě pramení touha umělců, vojevůdců, despotů a diktátorů - nezaniknout, nebýt zapomenut, zůstat věčný ve svém díle. Vytvořit svůj otisk v historii.
Nikdo nechce být zapomenut.
Ani já ne, ani ty, který čteš tyto řádky. I ty si to uvědomíš - pokud se již tak nestalo, že nechceš, aby tvůj život, tvoje prožitky, tvoje sny a touhy zůstaly navždy ztraceny v čase.
Co pro to uděláš?